1. Toepasselijkheid

1.1 Kindersneakers.nl biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kostenloos de website te bezoeken. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van VSPECTiVE waaronder ook https://www.kindersneakers.nl.

1.2 Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website kindersneakers.nl.

1.3 Door het gebruik van kindersneakers.nl aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op deze website.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Informatie, afbeeldingen, mededelingen; schriftelijk, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. kindersneakers.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

3. Garantie en aansprakelijkheid

3.1 Kindersneakers.nl geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via één van de bij ons aangsloten websites. De Voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop. kindersneakers.nl is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door bij ons aangesloten webshops. kindersneakers.nl doet haar uiterste best enkel betrouwbare webshops op te nemen op kindersneakers.nl, vragen en opmerkingen kunt u sturen naar onze klantenservice beschikbaar via het contact formulier onderaan de home pagina.
3.2 Kindersneakers.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Bezoeker of anderen. kindersneakers.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3.3 De links welke zijn opgenomen op kindersneakers.nl zijn louter informatief en veelal door derden aangeleverd. kindersneakers.nl is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat kan worden gemaakt van genoemde websites. Uiteraard doet kindersneakers.nl alles wat in haar vermogen ligt om de verstrekte informatie correct en up-to-date te houden. Indien er problemen zijn kunnen deze gemeld worden via info@kindersneakers.nl.
3.4 De banners en andere reclame-uitingen op kindersneakers.nl worden uiterst zorgvuldig geselecteerd, echter is kindersneakers.nl niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende adverteerders.

4. Intellectueel eigendom

4.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij kindersneakers.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
4.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.
4.3 Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van kindersneakers.nl en expliciete bronvermelding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

5. Gebruikers

5.1 Heeft u fouten gevonden in links of de website dan kunt u dit uiteraard melden bij de webmaster, waarvan u de contactgevens hier kunt vinden: https://www.kindersneakers.nl/contact/
5.2 Kindersneakers.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor commentaar dat geleverd word op personen, merken, webshops en andere rechtspersonen. Op verzoek kan kindersneakers.nl overwegen schade, discriminerende en andere niet acceptabele teksten te verwijderen.
5.3 Gebruikers die zich misdragen op kindersneakers.nl kunnen ten alle tijden geweigerd en verwijderd worden.

6. Webstatistieken

6.1 Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt kindersneakers.nl gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. kindersneakers.nl gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden en de website gebruiksvriendelijker te maken.

7. Diversen

 

7.1 kindersneakers.nl is als handelsnaam geregistreerd onder het bedrijf VSPECTiVE welke is gevestigd te Kerkrade aan de Teutelebroekstraat 12, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24438732.
7.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan kindersneakers.nl, Teutelebroekstraat 12, 6463 XV te Kerkrade. Of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op onze website.

Privacy verklaring

VSPECTiVE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. VSPECTiVE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het aanbieden van getoonde producten en diensten.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren, wij gebruiken deze gegevens enkel en alleen voor dat doel.

Cookies

In naleving van de op 5 juni 2012 nieuw aangenomen Telecomwet maken wij geen gebruik van cookies m.b.t. het verzamelen van persoonlijke gegevens, onze website maakt gebruik van 1 session cookie welke nodig is voor het gebruik van google analytics.

Onze website maakt gebruik van google analytics op basis van anonieme tracking. Uw ip adres wordt dus niet opgeslagen, uw bezoek wordt anoniem verwerkt.

Indien u meer informatie wilt over onze privacy policy dan kunt u een e-mail sturen naar info@kindersneakers.nl. In geval van wijziging van onze privacy policy, vindt u op deze pagina altijd de meest recente versie.

Copyright

 

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, logo's, zijn in eigendom van VSPECTiVE en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciele prive-doeleinden.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van VSPECTiVE is het niet toegestaan om deze website of de op de website afgebeelde gegevens, op enige manier te verveelvoudigen en of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Informatie over afgebeelde gegevens:

Wanneer u interesse heeft in op de site afgebeelde gegevens dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice, of schriftelijk richten aan VSPECTiVE, Teutelebroekstraat 12, 6463 XV te Kerkrade.

Laatst bijgewerkt op 05 Mei 2017

download deze voorwaarden als pdf bestand